Για Ιδιώτες

Το γραφείο μας παρέχει υψηλού επιπέδου φοροτεχνικές υπηρεσίες για ιδιώτες με πλήρη γνώση της δαιδαλώδους της σχετικής και συνεχώς τροποποιούμενης νομοθεσίας και νομολογίας. Στις παρεχόμενες φοροτεχνικές μας υπηρεσίες για ιδιώτες περιλαμβάνονται:

  • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 (άμεσος υπολογισμός του φόρου που αναλογεί και έκδοση εκκαθαριστικού)
  • Δηλώσεις μισθωμάτων Ε2
  • Δηλώσεις ακινήτων Ε9
  • Διεκπεραίωση εργασιών φορολόγησης ακίνητης περιουσίας
  • Υποβολή αιτήσεων στο Taxisnet για κλειδάριθμο και ενεργοποίηση του λογαριασμού
  • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών, όπου κρίνεται σκόπιμο
  • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
  • Καθοδήγηση για τη μείση φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα
  • Υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες

Επιλέξτε το γραφείο μας και θεωρήστε στο πρόσωπο μας τον έμπειρο συνεργάτη που θα διεκπεριαώσει αμέσως τις φορολογικές σας υποχρεώσεις.