Για Επιχειρήσεις

Το γραφείο μας παρέχει υψηλού επιπέδου φοροτεχνικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες με πλήρη γνώση της δαιδαλώδους της σχετικής και συνεχώς τροποποιούμενης νομοθεσίας και νομολογίας. Στις παρεχόμενες φοροτεχνικές μας υπηρεσίες για επιχειρήσεις περιλαμβάνονται:

  • Φορολογικές Δηλώσεις (Ε1, Ε2, Ε3, Ε5).
  • Δηλώσεις Ακινήτων Ε9.
  • Δηλώσεις Φ.Π.Α. (Περιοδικές, Εκκαθαριστικές).
  • Καταστάσεις έμμεσων φόρων και τελών.
  • Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. (Προσωρινές, Οριστικές).
  • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις.
  • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες - INTRASTAT.

Επιλέξτε το γραφείο μας και θεωρήστε στο πρόσωπο μας τον έμπειρο συνεργάτη που θα διεκπεριαώσει αμέσως τις υποχρεώσεις της επιχείρησης σας.