Λογιστικές Υπηρεσίες

Το γραφείο μας παρέχει υψηλού επιπέδου λογιστικές υπηρεσίες σε εταιρίες, επιχειρήσεις, επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες με αξιοπιστία και απόλυτη εγκυρότητα. Στις παρεχόμενες λογιστικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

  • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησης ή στο γραφείο μας

  • Έναρξη - Μεταβολές - Διακοπές επιτηδεύματος

  • Παρακολούθηση Αναπτυξιακών προγραμμάτων

  • Αρχειοθέτηση Παραστατικών εγγράφων (φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο)

  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο ( ΔΟΥ, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Δήμους κλπ)

Το λογιστικό μας γραφείο, θέλοντας να προσφέρει στην κοινωνία, στηρίζει τούς συνανθρώπους μας πού επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση, υλοποιώντας μία πρωτοβουλία ειδικά για ανέργους, παρέχοντας έκπτωση σε όλες τις υπηρεσίες του γραφείου!

Επιλέξτε το γραφείο μας για να διαπιστώσετε ότι στο πρόσωπο μας θα έχετε πάντοντε έναν πολύτιμο συνεργάτη.