Εργατικά - Ασφαλιστικά

Το γραφείο μας αναλαμβάνει το σύνολο των εργατικών - ασφαλιστικών υποχρεώσεων της εταιρίας σας, έχοντας πλήρη γνώση των ραγδαίων εξελίξεων στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε ή παρέχουμε τα εξής:

  • Κατάρτιση Α.Π.Δ. και υποβολή της στο ΙΚΑ.
  • Online αποστολή με email όλων των καταστάσεων
  • Προγράμματα επιδότησης προσωπικού ΟΑΕΔ
  • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας
  • Προσλήψεις - Αποχωρήσεις
  • Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων
  • Σύνταξη Καταστάσεων επιθεώρησης εργασίας
  • Υποβολή καταστάσεων επιθεώρησης εργασίας

Επιλέξτε το γραφείο μας για να πραγματοποιήσουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις που θα εξασφαλίσουν την εγκυρότητα της εταιρίας σας.