Υπηρεσίες

Για Επιχειρήσεις

Το γραφείο μας παρέχει υψηλού επιπέδου φοροτεχνικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες με πλήρη γνώση της δαιδαλώδους της σχετικής και συνεχώς τροποποιούμενης νομοθεσίας και νομολογίας. Στις παρεχόμενες φοροτεχνικές μας υπηρεσίες για επιχειρήσεις περιλαμβάνονται:

Για Ιδιώτες

Το γραφείο μας παρέχει υψηλού επιπέδου φοροτεχνικές υπηρεσίες για ιδιώτες με πλήρη γνώση της δαιδαλώδους της σχετικής και συνεχώς τροποποιούμενης νομοθεσίας και νομολογίας. Στις παρεχόμενες φοροτεχνικές μας υπηρεσίες για ιδιώτες περιλαμβάνονται:

Υπηρεσίες σε Συνεργασία

Σε συνεργασία με έμπειρους και έμπιστους συνεργάτες, το γραφείο μας είναι σε θέση να παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών, ικανό να απογειώσει την επιχείρηση σας:

Εργατικά - Ασφαλιστικά

Το γραφείο μας αναλαμβάνει το σύνολο των εργατικών - ασφαλιστικών υποχρεώσεων της εταιρίας σας, έχοντας πλήρη γνώση των ραγδαίων εξελίξεων στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε ή παρέχουμε τα εξής:

Λογιστικές Υπηρεσίες

Το γραφείο μας παρέχει υψηλού επιπέδου λογιστικές υπηρεσίες σε εταιρίες, επιχειρήσεις, επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες με αξιοπιστία και απόλυτη εγκυρότητα. Στις παρεχόμενες λογιστικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

Εγγραφή στο RSS - Υπηρεσίες