Εταιρικό Προφίλ

Η Νάντια Κούρτη είναι πτυχιούχος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών, Οικονομικών Επιστημών.

Είναι κάτοχος Άδειας Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος (Α.Μ.52723/1998) όπως και κάτοχος Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος: Λογιστή – Φοροτεχνικού A’ Τάξης (Αριθμός Αδείας 13312/1998).

Τον Αύγουστο του 1999 ίδρυσε Λογιστικό Γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Από τότε μέχρι και σήμερα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ως φοροτεχνικό λογιστικό γραφείο και ως σύμβουλος επιχειρήσεων με έμφαση στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα.

Στόχος της είναι οι ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις αξίας με τους πελάτες της και δέσμευσή της η προσφορά του υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών με συνέπεια, ακεραιότητα και επαγγελματισμό.